ၶၢဝ်ႇတႆး

ႁူမ်ႈၶၢဝ်ႇတႆးလုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (Shan News) ၊ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း (Tai Freedom) ၊ သႅၼ်ပၢႆး (Hsenpai) လႄႈ ၶၢဝ်ႇဢၢႆႇထီႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝႆႉတီႈလဵဝ်။

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here