ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၵၢၼ်မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ႉလင် (wallpaper) ဢၼ်ႁၢင်ႈလီလႄႈမီးတီႈပွင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾူၼ်းလီၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၶူင်သၢင်ႈ Tai Picture ဢၼ်ပဵၼ်ဢႅပ်ႊပုၼ်ႈတႃႇ ၶူၼ်ႉႁႃ (သွၵ်ႈႁႃ) ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပိုၼ်ႉလင် ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ လႄႈ မီးတီႈပွင်ႇ လႆႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here