- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

တႆးဢၢႆႇထီႇ

6 POSTS
0 COMMENTS

တႆးလူတ်ႊ

ဢိင်ၼိူဝ်မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လ်ႂမႃး ၵၢၼ်ႁႃသၢင်းဢႅပ်ႉတႆးၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ မီးပီႈၼွင်ႉတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇႁူႉတေၵႂႃႇလူတ်ႊပူဝ်ႊၵႅမ်ႊတီႈလ်ႂ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ပေႃးလႆႈတဝ်ႉႁႃဢႅပ်ႉတႆးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ လႄႈ ဝႆးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ တႆးလူတ်ႊ (Tai Load) ဢၼ်ပဵၼ်တီႈႁူမ်ႈၸူႉတုမ်ဢႅပ်ႉၽၢႆႇတႆးလုၵ်ႉၵူႈတီႈတီႈၼႆယူႇၶႃႈ။

ၵႂၢမ်းတႆး

ဢႅပ်ႉတႃႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းႁၵ်ႉၵႂၢမ်းတႆး

ၶၢဝ်ႇတႆး

ႁူမ်ႈၶၢဝ်ႇတႆးလုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ (Shan News) ၊ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း (Tai Freedom) ၊ သႅၼ်ပၢႆး (Hsenpai) လႄႈ ၶၢဝ်ႇဢၢႆႇထီႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝႆႉတီႈလဵဝ်။    

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၵၢၼ်မီးၶႅပ်းႁၢင်ႈပိုၼ်ႉလင် (wallpaper) ဢၼ်ႁၢင်ႈလီလႄႈမီးတီႈပွင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾူၼ်းလီၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇတႄႉတႄႉ။ ႁဝ်းၶႃႈၸင်ႇလႆႈၶူင်သၢင်ႈ Tai Picture ဢၼ်ပဵၼ်ဢႅပ်ႊပုၼ်ႈတႃႇ ၶူၼ်ႉႁႃ (သွၵ်ႈႁႃ) ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပိုၼ်ႉလင် ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ လႄႈ မီးတီႈပွင်ႇ လႆႈတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။  

ႁႅင်းၵၢၼ်

ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် (network) ဢၼ်လုၵ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းထႆး။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ – 1. ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းတႆးသေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈ လႅၼ်မႃးၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၸၵႂႃႇ။ 2. မိူဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢမ်မိူင်းၽႅဝ်ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃလႄႈလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉမၢႆမီႈမိူင်းထႆး၊ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸၵႂႃႇၼႆလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးထုၵ်ႇပိူၼ်ႈယွၵ်ႇလႅၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img