Namteng Font 2017 for OPPO

တႃႇတေပဵၼ်မႃးၾွၼ်ႉ NamTeng ၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဝႆႉၾွၼ်ႉ NamKhone Web Pro ဢၼ် P Jai Lon ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၾွၼ်ႉ NamTeng 2017 ၼႆႉယဝ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢပ်ႈပၢၼ် IT ပၢၼ်မႂ်ႇသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈၶိူဝ်းပိူၼ်ႈတႅၼ်းတၢင်လိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းသႄႈ

ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Shan Unicode
Namteng Font 2017 for OPPO 1