- Advertisement -spot_img

TAG

burmese mingrant

ႁႅင်းၵၢၼ်

ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ၸုမ်းၼႅင်ႈသၢၼ် (network) ဢၼ်လုၵ်ႉလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းလုၵ်ႉမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းထႆး။ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ – 1. ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းတႆးသေမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇၵၢၼ်ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈ လႅၼ်မႃးၵႃႉၶၢႆၵူၼ်းၸၵႂႃႇ။ 2. မိူဝ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢမ်မိူင်းၽႅဝ်ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆးယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းပၼ်ႁႃလႄႈလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇဢမ်ႇမေႃၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ၊ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉမၢႆမီႈမိူင်းထႆး၊ ဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ် လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ၸၵႂႃႇၼႆလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးထုၵ်ႇပိူၼ်ႈယွၵ်ႇလႅၼ်...

Latest news

- Advertisement -spot_img