Tai Dictionary

This is an English-Tai(Shan) dictionary. Features √ Searchable in both Unicode/Zawgyi input methods √ Ads-free √ Designed for tablets √ More than 20,000 definitions from English to Tai(Shan) and...

Eng – Tai Dictionary

This is an English-Tai(Shan) dictionary. Features √ Searchable in both Unicode/Zawgyi input methods √ Ads-free √ Designed for tablets √ More than 20,000 definitions from English to Tai(Shan) and...

ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး

မႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ၊ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆး ဢၼ်ၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၶဝ်တၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ယူႇ။ ၼႂ်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ- * တႄႇဢဝ် ပီ 1910 တေႃႇထိုင် ပီ 2030 ပႃးဝႆႉဝၼ်းတႆးလႄႈ ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ။ * ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉတႆး၊ ဢမ်ႇမီးဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈၸႂ်ႉလႆႈ။ * ၶႂ်ႈႁႃဝၼ်းတႆးႁႃႉ? ဢမ်ႇၼၼ် ဝၼ်းဢင်းၵိတ်ႉ ႁႃလႆႈငၢႆႈꧦယူႇယဝ်ႉ။ * သႂ်ႇႁၢင်ႈၽၢႆႇလင်ၵေႃႈလႆႈ၊ ၶဵင်ႇသႅၼ်းၽွၼ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈ လဵၵ်ႉ/ယႂ်ႇ...

ၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ်

ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢႅပ်ႉၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈဢၢၼ်းတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသင် ယိူင်းဢၢၼ်တေႉ 1. ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉပေႃးတေႁူႉႁၼ်တၼ်းၶၢဝ်ႇၵူႈတီႈၼႆလႄႈသင် 2. တႃႇႁႂ်ႈပေႃးငၢႆႈၶိုၼ်ႈ လွင်ႈတႃႇတေတၼ်းၶၢဝ်းငၢဝ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ 3. တႃႇႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်လႆႈတိုဝ်းၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆး ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း လႄႈႁႂ်ႈပေႃးသူင်ၸႂ် ၵႆႉဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်း 4. လိၵ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်းၵေႃႈႁႂ်ႈပေႃးၽႄႈၼမ်တိူဝ်းၵႂႃႇၵူႈတီႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းၼမ်ၼႆၶႃႈ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈလႆႈၶတ်းၸႂ်သေ ႁဵတ်းပဵၼ်မႃးဢႅပ်ႉ ၾိင်ႈၾႃႉၾူၼ် ၼႆယဝ်ႉ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

Shan MP3

This app is for Shan MP3 songs listen for free all the time and easy for users to use. ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ဢႅပ်ႉၼႆႉ ၊ ပဵၼ်ဢႅပ်ႉပုၼ်ႈတႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တေႇႁဵၼ်းလူၺ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမေႃဢၢၼ်ႇ မေႃတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢႅပ်ႉၼႆႉလႆႈၼႄလၢႆးမၼ်းဝႆႉပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈႁဵၼ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈပေႃးတေပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈၼၼ်ႉ လႆႈပိၼ်ႇသဵင်ဢွၵ်ႇဝႆႉၸွမ်း ပဵၼ်ၽၢႆႇဢင်းၵိတ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈ ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉတေပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းတိုၵ်ႉ ၶႂ်ႈႁူႉ ၶႂ်ႈမေႃလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၽိုၵ်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၶဝ်ယူႇၶႃႈ ။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

မိဝ်းသိၵ်ႇတႆး

ဢႅပ်ႉမိဝ်းသိၵ်ႇတႆးၼႆႉ ႁဵတ်းၶိုၼ်ႈလူၺ်ႈ Tai Create ပိၼ်ႇပဵၼ်ၽႃႇသႃႇတႆး ယိူင်းဢၢၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸႂ်ႈငၢႆႈတွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇၸႂ် လႄႈထႅင်ႈလွင်ႈၽႃႇသႃႇတႆးႁဝ်းၼႆၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇလူင်ႈ ဢမ်ႇလိုမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉလၢတ်ႈလႄႈဢၢၼ်ႇၽႃႇသႃႇတႆးႁဝ်းၼမ်“ ၼႆၶႃႈ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – Tai Create

Namteng Font 2017 for OPPO

တႃႇတေပဵၼ်မႃးၾွၼ်ႉ NamTeng ၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဝႆႉၾွၼ်ႉ NamKhone Web Pro ဢၼ် P Jai Lon ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၾွၼ်ႉ NamTeng 2017 ၼႆႉယဝ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢပ်ႈပၢၼ် IT ပၢၼ်မႂ်ႇသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း လိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ...

Namteng Font 2017

တႃႇတေပဵၼ်မႃးၾွၼ်ႉ NamTeng ၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ဝႆႉ ၾွၼ်ႉ NamKhone Web Pro ဢၼ် P Jai Lon ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၾွၼ်ႉ NamTeng 2017 ၼႆႉယဝ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢပ်ႈပၢၼ် IT ပၢၼ်မႂ်ႇသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း...

ၾွၼ်ႉ Oppo A3s ႄလႈ F9

လႆၢးသႂ်ႇၾွၼ်ႉၼႂ်းၽူၼ်းမိၵ်ႈ Oppo A3s လႄႈ F9 ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တေၸႂ်ႉငႆၢႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႄၼလႆၢးသႂ်ႇၾွၼ်ႉမၼ်း မီးပႃး တင်းဝီႇတီႇဢူဝ်ႇႄလႈၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းယူႇ ႁႂ်ႈၵူႈေၵႃႉမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ်ၵူႈဝၼ်းၼႂ်ေသၵမ်း မႂ်ႇသုင်တၢင်းသဵင်ႈ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း

ၼႅတ်ႉပူဝ်ႇ

NetPro = ၼႅတ်ႉပူဝ်ႇ (Internet Promotion = ပူဝ်ႇမူဝ်းသျိၼ်းဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ) ဢႅပ်ႉဢၼ်ၼႆႉပုၼ်ႈတႃႇ သႃႇမၵ်းလဵၼ်ႈ ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႂ်းမိူင်းထႆးၵူၺ်း၊ ဢၼ်ပဵၼ်သိမ်းၵၢတ်ႉၽူင်း AIS, Dtac, True move ၸူိဝ်းၼႆႉ၊ တႃႇတေလဵၼ်ႈဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉပၼ် 1 ဝၼ်း၊ 7 ဝၼ်း၊ 30 ဝၼ်း။ သင်ၸူိဝ်ႉဝႃႈၶႂ်ႈလဵၼ်ႈၸူိင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလိူၵ်ႈသႃႇမၵ်းဢဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း...

ပပ်ႉၾဵင်းၵႂၢမ်း

တႃႇတေပဵၼ် ပပ်ႉၾဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈသေႃးၽိတ သႅင်ငဝ်း (လႃႈသဵဝ်ႈ) တီႈလႆႈၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ပဵၼ်ပပ်ႉမႃး၊ ယိူင်းဢၢၼ်းပုၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼႂ်းပၢင်သွၼ်လႄႈပီမႂ်ႇ ဝႆႉသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း သူင်ပၢႆးမွၼ်းမႃး၊ ၾိင်းထုင်းၵႂၢမ်းႁဝ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁၢႆ သၢႆၸႂ်ပၢႆးမွၼ်းႁဝ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁိူဝ်ႈႁိူင်းၵႂႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈၼႆယဝ်ႉ ။ ၶူင်သၢင်ႈလူၺ်း – ၶိူဝ်းၶမ်း လၢင်းၶိူဝ်း

လွၵ်းလၢႆး

လၢႆးပိုတ်ႇၾႆႇ .ai လူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉပူဝ်ႊၵႅမ်ႊ Adobe Illustrator

ဢူၺ်းၵေႃႉၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၾႆႇ .ai (illustrator) ၼၼ်ႉတေႁူႉၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၾႆႇ ဝႅၵ်ႇတိူဝ်ႇ (vector) တႃႇႁဵတ်း graphic...

လၢႆးႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ Notebook ယူႇလႆႈႁိုဝ်လိူဝ်ၵဝ်ႇ

မၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ (battery) ၶွမ်းၼၼ်ႉ သင်ၸႂ်ႉၵႂႃႇႁိုဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈမၼ်းၸဵဝ်းမူတ်းၸဵဝ်းသဵင်ႈ ဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ တႃႇႁႂ်ႈမၢၵ်ႇထၢၼ်ႇ ပေႃးမီးဢႃႇယုယိုဝ်ႈယၢဝ်း လႄႈ...
0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

ၶဝ်ႈတူၺ်းၼမ်သုတ်း